Seziy (Cs)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 55

Elektramanfiyligi: 0.7

Toq elektonlari: 1

Atom massasi: 132.9

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 132.9054519

Oksidlanish darajasi +1

Ion zaryadi Cs+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N18 O8 P1

Elektr korinishi V5+ 1S 2 2S 2 2P 6 3S 2 3P6 4S2 3D10 4P 6 5S2 4D10 5P61

Atom radiusi, pm 298

Kovalent radius, pm 225

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 671

Erish harorati, ℃ 28.44

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 2.09

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 242

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 65

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumushrang

Zichligi kg· m-1 1879

Suyuq joldagi zichligi kg· m-1 1843

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.00007073

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 36

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.00000526

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.0000000028

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -0.000000000372

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 0.79

Valentligi 1

Elektron energiyasi , kj·m -1 45.5

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 29

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan