Bariy (Ba)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 56

Elektramanfiyligi: 0.9

Toq elektonlari: 1

Atom massasi: 137.3

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 137.327

Oksidlanish darajasi +2

Ion zaryadi Ba 2+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N18 O8 P2

Elektr korinishi 1S 2 2S 2 2P 6 3S 2 3P6 4S2 3D10 4P 6 5S2 4D10 5P6 6S2

Atom radiusi, pm 253

Kovalent radius, pm 198

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 1870

Erish harorati, ℃ 727

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 8

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 205

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 0.0000206

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumushrang

Zichligi kg· m-1 3510

Suyuq holdagi zichligi kg· m-1 3338

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.00003912

Tovush tezligi, m· c -1 1620

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 12

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnitik turi Paromagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm 0.00003966

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 0.0000000113

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 0.000000001552

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 0.89

Valentligi 2

Elektron energiyasi , kj·m -1 13.95

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik Yoq

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 1.3

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan