Gafniy (Hf)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 72

Elektramanfiyligi: 1.3

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 178.5

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 178.49

Oksidlanish darajasi +4

Ion zaryadi Hf 4+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N32 O10 P2

Elektr korinishi 1S 2 2S 2 2P 6 3S 2 3P6 4S2 3D10 4P 6 5S2 4D10 5P66S24f145d2

Atom radiusi, pm 208

Kovalent radius, pm 150

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 4603

Erish harorati, ℃ 2233

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 25.5

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 144

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 0.0000059

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kulrang

Zichligi kg· m-1 13310

Suyuq holdagi zichligi kg· m-1 12000

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.00001341

Puason koeffitsenti 0.37

Tovush tezligi, m· c -1 3010

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 23

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnit ta'sir qiluvchi hajm 0.0000705

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 0.0000000053

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 0.128

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 1.3

Valentligi 4

Elektron energiyasi , kj·m -1 0

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 104

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan