Volfram (W)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 74

Elektramanfiyligi: 1.7

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 183.85

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 183.84

Oksidlanish darajasi -2, -1, +2, +3, +4,+ 5, +6

Ion zaryadi W 6+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N32 O12 P2

Elektr tuzilishi 1S 2 2S 2 2P 6 3S 2 3P6 4S2 3D10 4P 6 5S2 4D10 5P6 6S24f145d4

Atom radiusi, pm 193

Kovalent radius, pm 146

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 5555

Erish harorati, ℃ 3422

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 35

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 132

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 800

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kulrang

Zichligi kg· m-1 19250

Suyuq holdagi zichligi kg· m-1 17600

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.00000955

Puason koeffitsenti 0.28

Tovush tezligi, m· c -1 5174

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 170

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnitik turi Paromagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm 0.0000751

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 0.0000000039

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 0.00000005

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 2.36

Valentligi 6

Elektron energiyasi , kj·m -1 78.6

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik Yoq

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 18.4

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan