Reniy (Re)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 75

Elektramanfiyligi: 1.9

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 186.2

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 186.207

Oksidlanish darajasi -1, +2, +4, +6, +7

Ion zaryadi Re 7+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N32 O13 P2

Elektr korinishi 1S 2 2S 2 2P 6 3S 2 3P6 4S2 3D10 4P 6 5S2 4D10 5P6 6S24f145d5

Atom radiusi, pm 188

Kovalent radius, pm 159

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 5596

Erish harorati, ℃ 3186

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 33

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 137

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 705

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kulrang

Zichligi kg· m-1 21020

Suyuq holdagi zichligi kg· m-1 18900

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.0000088586

Puason koeffitsenti 0.3

Tovush tezligi, m· c -1 4700

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 2450

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnit ta'sir qiluvchi hajm 0.0000967

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 0.0000000046

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 0.000000000857

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 1.9

Valentligi 7

Elektron energiyasi , kj·m -1 14.5

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 90

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan