Osniy (Os)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 76

Elektramanfiyligi: 2.2

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 190.2

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 190.23

Oksidlanish darajasi -2, +2, +3, +4, +6, +8

Ion zaryadi Os 4+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N32 O14 P2

Atom radiusi, pm 185

Kovalent radius, pm 128

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 5012

Erish harorati, ℃ 3033

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 31

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 130

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 630

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kulrang

Zichligi kg· m-1 22610

Suyuq holdagi zichligi kg· m-1 20000

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.000008414

Puason koeffitsenti 0.25

Tovush tezligi, m· c -1 4940

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 88

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan +

Magnitik turi Paramagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm 0.000014

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 0.0000000006

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 0.66

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 2.2

Valentligi 6

Elektron energiyasi , kj·m -1 106.1

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 15

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan