Iridiy (Ir)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 77

Elektramanfiyligi: 2.2

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 192.2

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 192.217

Oksidlanish darajasi -1, +1, +2, +3, +4, +6

Ion zaryadi Ir4+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N32 O15 P2

Elektr jihatdan 1S 2 2S 2 2P 6 3S 2 3P6 4S2 3D10 4P 6 5S2 4D10 5P6 6S24f145d7

Atom radiusi, pm 180

Kovalent radius, pm 137

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 4428

Erish harorati, ℃ 2466

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 26

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 131

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 560

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumushrang

Zichligi kg· m-1 22650

Suyuq holdagi zichligi kg· m-1 19000

Puason koefitsenti 0.26

Tovush tezligi, m· c -1 4825

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 150

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan +

Magnitik turi Paromagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm 0.0000521

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 0.0000000023

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 0.000000000442

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 2.2

Valentligi 6

Elektron energiyasi , kj·m -1 151

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 425

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan