Platina (Pt)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 78

Elektramanfiyligi: 2.2

Toq elektonlari: 1

Atom massasi: 195

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 195.084

Oksidlanish darajasi +2, +4

Ion zaryadi Pt4+, Pt2+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N32 O17 P1

Elektr korinishi 1S 2 2S 2 2P 6 3S 2 3P6 4S2 3D10 4P 6 5S2 4D10 5P6 6S24f145d9

Atom radiusi, pm 177

Kovalent radius, pm 128

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kulrang

Zichligi kg· m-1 21090

Suyuq holdagi zichligi kg· m-1 19770

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.00000925

Puason koeffitsenti 0.38

Tovush tezligi, m· c -1 2680

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 72

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnitik turi Paramagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm 0.0002573

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 0.0000000122

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 0.00000000838

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 2.28

Valentligi 6

Elektron energiyasi , kj·m -1 205.3

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 10

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan