Oltin (Au)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 79

Elektramanfiyligi: 2.1

Toq elektonlari: 1

Atom massasi: 196.96

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 196.966569

Oksidlanish darajasi +1, +3

Ion zaryadi Au3+ Au+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N32 O18 P1

Elektr korinishi 1S 2 2S 2 2P 6 3S 2 3P6 4S2 3D10 4P 6 5S2 4D10 5P6 6S14f145d10

Atom radiusi, pm 174

Kovalent radius, pm 144

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 2856

Erish harorati, ℃ 1064.18

Modda holati Qattiq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 12.5

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 129.1

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 330

Moddaning xususiyatlari

Rangi Oltinrang

Zichligi kg· m-1 19300

Suyuq holdagi zichligi 17310

Puason koeffitsenti 0.44

Tovush tezligi, m· c -1 1740

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 320

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnitik turi Paromagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.0000347

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.0000000018

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 -0.0000000000355

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 2.54

Valentligi 5

Elektron energiyasi , kj·m -1 222.8

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 98.7

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan