Simob (Hg)

Metalmas
Davriy jadval
Elektronlarning orbitadagi diagrammasi
Umumiy xossalari

Elektronlar soni: 80

Elektramanfiyligi: 200.59

Toq elektonlari: 2

Atom massasi: 1.9

Atom xususiyatlari

Atom og'irligi, a.e.m.(g/mol) 200.59

Oksidlanish darajasi +1, +2

Ion zaryadi Hg2+, Hg2+

Molekuladagi atomlar soni K2 L8 M18 N32 O18 P2

Elektr korinishi 1S 2 2S 2 2P 6 3S 2 3P6 4S2 3D10 4P 6 5S2 4D10 5P6 6S24f 145d10

Atom radiusi, pm 171

Kovalent radius, pm 149

Termodinamik xossalari

Qaynash harorati, ℃ 356.73

Erish harorati, ℃ -38.8

Modda holati Suyuq

Termoyadroviy molyar issiqlik, kj· mol -1 2.29

Solishtrma issiqlik sig'imi, kj· mol -1 139.5

Solishtrma bug'lanish issiqligi, kj· mol -1 59.2

Moddaning xususiyatlari

Rangi Kumushrang

Zichligi kg· m-1 13534

Molyar xajmi, m -1 · mol -1 0.000014821

Yorqinlik indeksi 1.000933

Tovush tezligi, m· c -1 1407

Issiqlik o'tkazuvchanlik koffitsenti, Vt·m^(-1)·K^(-1) 8.3

Elektromagnit xossalari

Elektr jihatdan O'tkazuvchan

Magnitik turi Paramagnit

Magnit ta'sir qiluvchi hajm -0.0000284

Solishtirma magnitlik ta'siri, m 3·kg -1 -0.0000000021

Molyar magnit ta'sirchanligi, m 3·mol -1 154

Reaktivlik

Elektrlashtruvchanligi 2

Valentligi 2

Elektron energiyasi , kj·m -1 0

Yadroviy xossalari

Radiaktivlik -

Yarim yemrilish davri, c

Yashash vaqti, c

Yadroning samarali ta'sir koeffitsenti 374

Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan