ISHQORIY METALLARNING OLINISHI


Ishqoriy metallar kimyoviy faolligi yuqoriligi sababli faqat birikmalar holida uchraydi.

Liyiyning birikmalari nihoyatda ko’p.Uni 150 dan ortiq minerallari bor. Texnik ahamiyatga spodumen LiAl(SO4)2 va litiy smolasi  Li2Al2(SiO3)3(F;OH)2.

Natriy birikmalari keng tarqalgan. Osh tuzi NaCl;Glauber tuzi Na2SO4*1O H2O.Hind selitrasi KNO3, Natriy selitrasi, kriolit Na3[AlF6];  bura  Na2B4O7*10 H2O.

Kaliy birikmalaridan  silvinit KCl*NaCl;  karnallit  KCl*MCl2*6H2O; yer sharining asosiy po’slog’i- ortoklaz  K2O*Al2O3*6SiO2

Rubidiy va seziy natriy va kaliy bilan birga lekin kamroq uchraydi.

Fransiy barcha ishqoriy metallardan eng faoli va  og’iri hisoblanadi. Radioaktiv .uni yarim yemirilish davri 22 minut.

Natriy,litiy va kaliy asosan elektroliz usuli yordamida olinadi. Elektrolizga tuzlar yoki gidroksidlar uchratiladi.Rubidiy va seziy  unung xloridlaridan kalsiy metali bilan qaytarish orqali olinadi.

Birikmalari
  • H2O - Suv
  • HN 3 - Amiak
  • HF - Vodorod ftorid
  • HCl - Vodorod xlorid
  • NaH - Natriy gidrid
  • MgH 2 - Magniy girid
  • KH - Kaliy girid
  • BaH 2 - Bariy gidrid
Atom tuzilishi
Batafsil
Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan