GAZLARNING MOLEKULYAR MASSALARINI ANIQLASH


 1. Gaz moddaning molekulyar massasini aniqlash Avogadro  qonuniga asoslanadi. 1 mol gaz normal sharoitda 22,4l hajmni egallaydi. Agar biz ma’lum hajmdagi gazning ma’lum harorat va ma’lum bosimda massasini bilsak, uning molekulyar massasini hisoblab chiqara olamiz.

          

                  1 l Cl gazi     3,16 g kelsa

                 22,4 l                   [ g keladi     x= 70,78 g= 71 g ,

 bu Cl ni molekulyar massasini ko’rsatadi.         

 1. Gazning  molekulyar massasi aniq bo’lgan boshqa gazga nisbatan zichligi ma’lum bo’lsa,  uning molekulyar massasini quyidagi formula bo’yicha hisoblab topish mumkin. Bunda odatda gazning havo va vodorodga nisbatan zichliklari olinadi.

                       M gaz = M havo * havo

 

 1. Gazning ma’lum sharoitdagi massasi, hajmi, bosimi va harorati ma’lum  bo’lsa,  Mendeleev-Klayperon tenglamasidan foydalanib  uning molekulyar massasi hisoblab chiqariladi.

                               mRT

                        M = -----

                                 PV

Birikmalari
 • H2O - Suv
 • HN 3 - Amiak
 • HF - Vodorod ftorid
 • HCl - Vodorod xlorid
 • NaH - Natriy gidrid
 • MgH 2 - Magniy girid
 • KH - Kaliy girid
 • BaH 2 - Bariy gidrid
Atom tuzilishi
Batafsil
Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan