GAZLARNING PARSIAL BOSIMI


Turli gazlar  bir-biri  bilan har qanday nisbatda aralashadi.Bunda har bir gaz o’zining parsial bosimi bilan tasniflanadi. Aralashmadagi alohida gazning parsial bosimi deganda,  shu gazning bir o’zi aralashma hajmiga teng hajmni egallaganda hosil qiladigan  bosimiga aytiladi. Aralashmaning bosimi (P) shu aralashmani hosil qilgan alohida gazlarning parsial bosimlari yig’indisiga teng:

             Phavo  = PN + PO  + PAr + ...

     Agar biron gazni suv ostida yig’ilsa,  umumiy bosim shu gaz va suv bug’i bosimlari yig’indisiga teng bo’ladi:

             Pumum = P + PO+Psuv      PN = P umum-(Psuv+ PO)

Birikmalari
  • H2O - Suv
  • HN 3 - Amiak
  • HF - Vodorod ftorid
  • HCl - Vodorod xlorid
  • NaH - Natriy gidrid
  • MgH 2 - Magniy girid
  • KH - Kaliy girid
  • BaH 2 - Bariy gidrid
Atom tuzilishi
Batafsil
Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan