ERUVCHANLIK


Ayni haroratda ma’lum erituvchida erishi mumkin bo’lgan modda miqdori eruvchanlik deyiladi. Biror bir erituvchida moddanong erishi o’z-o’zicha borib , bunda   DG < O , shuning uchun jara’yon o’z-o’zicha boradi.

          20 oC da 100 g erituvchida  10 g ortiq modda erisa bu modda yaxshi eriydigan hisoblanadi. Xuddi shu sharoitda 0,01 – 1,0 g atrofida erisa  qiyin eriydigan hisoblanadi.

          Agar shu sharoitda 0,01 g dan kam erisa  amaliy jihatdan erimaydigan hisoblanadi. Umuman erimaydigan modda bo’lmaydi.

           Ko’p qattiq moddalarning eruvchanligi temperatura ortishi bilan ortadi. Shuning uchun temperaturaning pasayishi eruvchanlikni kamayishiga  va harorat kamaygan sari kristallanishga olib keladi.    

Birikmalari
  • H2O - Suv
  • HN 3 - Amiak
  • HF - Vodorod ftorid
  • HCl - Vodorod xlorid
  • NaH - Natriy gidrid
  • MgH 2 - Magniy girid
  • KH - Kaliy girid
  • BaH 2 - Bariy gidrid
Atom tuzilishi
Batafsil
Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan