ERUVCHANLIK KO’PAYTMASI


  Agar qattiq moddaning suvda erishi kuzatilsa va qattiq modda yomon erisa bu holatda ham erish jarayoni muvozanatda sodir bo’ladi.

                      CaSO4 (q)  =  Ca2+ (s)  +  SO4 2-(s)

                                    [Ca2+ ]* [ SO4 2-]

                             K= ------------------------

                                          [CaSO4]

           Kasrning maxrajidagi     K*  [CaSO4]= K1 o’zgarmas qiymat bo’lib uni

EK eruvchanlik ko’paytmasi deyiladi. EK-  haroratga bog’liq bolgan kattalik.

                                    EK= [Ca2+] *[SO42-]= 2,25*10-4

         Juda ko’p moddalar uchun EK qiymati berilgan va u moddalarning  eruvchanligini baholashda ahamiyatga ega.             

Birikmalari
  • H2O - Suv
  • HN 3 - Amiak
  • HF - Vodorod ftorid
  • HCl - Vodorod xlorid
  • NaH - Natriy gidrid
  • MgH 2 - Magniy girid
  • KH - Kaliy girid
  • BaH 2 - Bariy gidrid
Atom tuzilishi
Batafsil
Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan