MARKAZIY ATOMDAGI BOG’LANMAGAN ELEKTRONLAR JUFTINING MOLEKULA TUZILISHIGA TA’SIRI


Metan, suv, va ammiak molekulalari valent burchaklar qiymati metanda 109,28 o ,  ammiakda 107,5 o  va suvda 104,5 o . Valent bog’lanishlar nazariyasiga ko’ra buning sababi, markaziy atomdagi bo’linmagan elektron juftlarning ta’siridir. Metan, ammiak va suv qatorida  bo’linmagan  elektronlar jufti 2 tadan to 4 gacha ortadi.Ana shu tufayli valent burchaklarda qisqarish kuzatiladi.

Birikmalari
  • H2O - Suv
  • HN 3 - Amiak
  • HF - Vodorod ftorid
  • HCl - Vodorod xlorid
  • NaH - Natriy gidrid
  • MgH 2 - Magniy girid
  • KH - Kaliy girid
  • BaH 2 - Bariy gidrid
Atom tuzilishi
Batafsil
Loyiha "Yangi internet tashabbusi" tanlovi doirasida, O'zbeksiton Respublikasi
Axborot texnologiyalari va komunikatsiyalarini rivojlantirish Vazirligi va
UZINFOCOM Markazi ko'magi bilan ishga tushirilgan